MVO

Uw event op de Waddeneilanden duurzaam organiseren?

Uw evenement houden op de Waddeneilanden met een focus op duurzaamheid? De Waddeneilanden worden geroemd om hun diverse en unieke ecologie en zijn onlangs toegevoegd aan de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Wij zijn hier erg trots op en geven prioriteit aan duurzaam ondernemen. Daarom werkt WadEvents actief samen met MVO Nederland. om duurzame bedrijfsvoering te ondersteunen. Daarnaast werken we samen met FairClimateFund om onze betrokkenheid bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te vergroten.

Nederland wordt niet vanzelf duurzaam als we het landschap dat wij nu ‘mooi’ vinden tot heiligdom laten stollen. Integendeel, duurzaamheid vergt verandering. (…) De tijd dat praten over duurzaamheid hip was en verder niks kostte, is voorbij.

Trouw, 26/04/11

Klimnaatneutraal evenement realiseren?

Een evenement zonder CO2 realiseren Wij bieden de mogelijkheid om een klimaatvriendelijk evenement te organiseren. We zijn een verantwoordelijke alliantie aangegaan met FairClimateFund. om dit doel te bereiken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzame ontwikkeling is een ondernemerstactiek die zich zowel richt op het financiële voordeel (Profit) als op het milieu (Planet) en het sociale welzijn (People). Het is noodzakelijk dat deze 3 P's in evenwicht zijn
voor zowel het bedrijf als de gemeenschap om de beste resultaten te behalen. Dit is een continu proces dat ervoor zorgt dat toekomstige generaties dezelfde mogelijkheden hebben om in hun behoeften te voorzien als de huidige generaties.

Dit heeft belangrijke gevolgen voor de bedrijfsvoering van WadEvents.

Mobiliteit

 • Wij bereiden gedetailleerde routebeschrijvingen voor onze evenementen voor die het effect op het milieu, de buurt en de veiligheid beperken.
 • Wij plannen vooraf parkeerplaatsen en laten de aanwezigen parkeren op plaatsen die verhard zijn en geen hinder veroorzaken bij nat weer of voor het land of de omgeving.
 • Wij ondersteunen geen alcoholgebruik in het verkeer voor, tijdens en na ons evenement.
 • Wij bevorderen carpoolen en openbaar vervoer.

Afvalbeheer / bodembescherming

 • Wij maken vóór het evenement een afvalplan met maatregelen om zwerfvuil te voorkomen.
 • Wij verspreiden onze folders en flyers voornamelijk langs digitale weg.
 • Wij houden rekening met bodembescherming tijdens ons evenement door een aangepaste terreinindeling te bedenken.
 • Wij moedigen onze leveranciers aan en zorgen ervoor dat onze aankopen zoveel mogelijk biologisch afbreekbaar zijn.

Techniek

 • We maken gebruik van energiezuinige gadgets. Zo kiezen we bijvoorbeeld voor de thermoskan in plaats van een kookplaat.
 • Ons back-end kantoor is volledig cloud-based, waardoor een eigen serverpark tot het verleden behoort. Dit vermindert de uitstoot van koolstofdioxide met maar liefst 95%.
 • We proberen het gebruik van aggregaten zo veel mogelijk te beperken omdat ze de grootste bijdrage leveren aan de milieuvervuiling. Ze geven uitlaatgassen af en veroorzaken geluids- en geurhinder.

Aankleding

 • Wij gebruiken duurzame decoratie voor uw evenement, vaak met de natuur als achtergrond.
 • We kopen lokaal in, wat de lokale economie stimuleert en de uitstoot van koolstofdioxide vermindert.

Entertainment

 • Wij geven prioriteit aan het inzetten van lokale artiesten om lokaal talent een kans te geven en de hoeveelheid reizen te verminderen, wat leidt tot minder CO2 uitstoot.
 • Wij zorgen ervoor dat bij de onderhandelingen rekening wordt gehouden met de belangen van zowel de artiesten als onze organisatie.
 • We organiseren activiteiten om de relaties tussen onze teamleden op te bouwen.
 • Wij streven ernaar onze aanwezigen tijdens onze evenementen bewust te maken van duurzaamheid.

Catering

 • Wij raden onze gasten en leveranciers aan om biologische en voedzame voedingsproducten te gebruiken.
 • Wij dringen erop aan om seizoensgebonden en regionale producten te kopen die minder reizen en niet in kassen worden geteeld, waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd.
 • Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van bulkverpakkingen.
 • Wij houden rekening met culturele verschillen en plannen vooraf of er dieetbeperkingen zijn waaraan moet worden voldaan.

Communicatie

 • Wij kiezen een combinatie van strategieën die de hoeveelheid milieuschade afweegt tegen hun doeltreffendheid.
 • Wij waken over de vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten. Bij de uitnodiging en de oprichting van ons social media platform gaan wij zorgvuldig om met adresbestanden en mailings die gevoelige informatie bevatten.

Accommodatie

 • Waar mogelijk kiezen we voor accommodaties die door Greenkey zijn gecertificeerd. Daarnaast wijzen wij onze aanbieders op het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en deze specifieke certificering.
 • Bij de keuze van de accommodaties houden we rekening met de afstand tussen elke activiteit en de accommodatie, om onnodige CO2-uitstoot te beperken.